Hilsen til Danmark

15 digte af henholdsvis: N. F. S. Grundtvig, Chr. K. F. Molbech, St. St. Blicher, Chr. Wilster, Fr. Paludan-Müller, J. C. Hauch, P. Martin Møller, E. Aarestrup, Ludvig Bødtcher, Chr. Winther, H. V. Kaalund, Chr. Richardt, Henrik Hertz, H. C. Andersen og P. C. Ploug.

Digtene er fremkommet ad mediumistisk vej i tidsrummet 1911-1913 og repræsenterer dermed et autentisk bevis for, at personligheden overlever den legemlige død.

Læs mere.